vod

Prvn narozeniny / Moje pierwsze urodziny / First birthday

Tak u mm jeden rok, pro jistotu jsem to oslavil dvakrt. U pan doktorky mi namili 77cm a 10,67kg.

I ju min mi pierwszy rok ycia, witowaem zacne wydarzenie dwa razy. Pani doktor mnie ponownie zwaya i zmierzya, mam 77 cm i 10.67kg.

So I am one year old and just to be sure I celebrated it twice. My doctor said that I am 77cm and 10.67kg.

Fotka DSCF0718.JPG Fotka DSCF0726.JPG Fotka DSCF0727.JPG Fotka DSCF0795.JPG Fotka DSCF0798.JPG Fotka DSCF0800.JPG Fotka DSCF0801.JPG Fotka DSCF0805.JPG Fotka DSCF0806.JPG Fotka DSCF0814.JPG Fotka DSCF0816.JPG Fotka DSCF0820.JPG Fotka DSCF0826.JPG Fotka DSCF0833.JPG Fotka DSCF0834.JPG Fotka DSCF0835.JPG Fotka DSCF0838.JPG Fotka DSCF0858.JPG Fotka DSCF0862.JPG Fotka DSCF0864.JPG Fotka DSCF0865.JPG Fotka DSCF0867.JPG Fotka DSCF0869.JPG Fotka DSCF0871.JPG Fotka DSCF0874.JPG Fotka DSCF0877.JPG Fotka DSCF0880.JPG Fotka DSCF0886.JPG Fotka DSCF0902.JPG Fotka DSCF0904.JPG Fotka DSCF0906.JPG Fotka DSCF0908.JPG Fotka DSCF0915.JPG Fotka DSCF0923.JPG Fotka DSCF0924.JPG Fotka DSCF0927.JPG Fotka DSCF0931.JPG Fotka DSCF0936.JPG Fotka DSCF0940.JPG Fotka DSCF0941.JPG Fotka DSCF0947.JPG Fotka DSCF0948.JPG Fotka DSCF0953.JPG Fotka DSCF0955.JPG Fotka DSCF0963.JPG Fotka DSCF0970.JPG Fotka DSCF0972.JPG Fotka DSCF0975.JPG Fotka DSCF0980.JPG Fotka DSCF0983.JPG Fotka DSCF1029.JPG Fotka DSCF1030.JPG Fotka DSCF1034.JPG Fotka DSCF1038.JPG Fotka DSCF1039.JPG Fotka DSCF1051.JPG Fotka DSCF1053.JPG Fotka DSCF1055.JPG Fotka DSCF1063.JPG Fotka DSCF1065.JPG Fotka DSCF1066.JPG Fotka DSCF1072.JPG Fotka DSCF1076.JPG Fotka DSCF1099.JPG Fotka DSCF1110.JPG Fotka DSCF1116.JPG Fotka DSCF1165.JPG Fotka DSCF1179.JPG Fotka DSCF1184.JPG Fotka DSCF1186.JPG Fotka DSCF1189.JPG Fotka DSCF1190.JPG Fotka DSCF1191.JPG Fotka DSCF1195.JPG Fotka DSCF1201.JPG Fotka DSCF1202.JPG Fotka DSCF1205.JPG Fotka DSCF1210.JPG Fotka DSCF1212.JPG Fotka DSCF1213.JPG Fotka DSCF1215.JPG Fotka DSCF1221.JPG Fotka DSCF1231.JPG Fotka DSCF1239.JPG Fotka DSCF1243.JPG Fotka DSCF1250.JPG Fotka DSCF1254.JPG Fotka DSCF1257.JPG Fotka DSCF1258.JPG Fotka DSCF1270.JPG Fotka DSCF1277.JPG Fotka DSCF1280.JPG Fotka DSCF1286.JPG Fotka DSCF1291.JPG Fotka DSCF1296.JPG Fotka DSCF1300.JPG Fotka DSCF1304.JPG Fotka DSCF1310.JPG Fotka DSCF1312.JPG Fotka DSCF1317.JPG Fotka DSCF1319.JPG Fotka DSCF1331.JPG Fotka DSCF1339.JPG Fotka DSCF1340.JPG Fotka DSCF1343.JPG Fotka DSCF1347.JPG Fotka DSCF1348.JPG Fotka DSCF1354.JPG Fotka DSCF1356.JPG Fotka DSCF1361.JPG Fotka DSCF1369.JPG Fotka DSCF1376.JPG Fotka DSCF1377.JPG Fotka DSCF1378.JPG Fotka DSCF1379.JPG Fotka DSCF1380.JPG Fotka DSCF1381.JPG Fotka DSCF1384.JPG Fotka DSCF1386.JPG Fotka DSCF1392.JPG Fotka DSCF1393.JPG Fotka DSCF1423.JPG Fotka DSCF1427.JPG Fotka DSCF1430.JPG Fotka DSCF1431.JPG Fotka DSCF1435.JPG Fotka DSCF1442.JPG Fotka DSCF1449.JPG Fotka DSCF1454.JPG Fotka DSCF1474.JPG Fotka DSCF1476.JPG Fotka DSCF1483.JPG Fotka DSCF1484.JPG Fotka DSCF1489.JPG Fotka DSCF1493.JPG Fotka DSCF1497.JPG Fotka DSCF1503.JPG Fotka DSCF1504.JPG Fotka DSCF1507.JPG Fotka DSCF1509.JPG Fotka DSCF1514.JPG Fotka DSCF1516.JPG Fotka DSCF1518.JPG Fotka DSCF1520.JPG Fotka DSCF1521.JPG Fotka DSCF1522.JPG Fotka DSCF1523.JPG Fotka DSCF1528.JPG Fotka DSCF1529.JPG Fotka DSCF1531.JPG Fotka DSCF1533.JPG Fotka DSCF1534.JPG Fotka DSCF1543.JPG Fotka DSCF1545.JPG Fotka DSCF1549.JPG Fotka DSCF1550.JPG Fotka DSCF1553.JPG Fotka DSCF1554.JPG Fotka DSCF1560.JPG Fotka DSCF1561.JPG Fotka DSCF1565.JPG Fotka DSCF1568.JPG Fotka DSCF1574.JPG Fotka DSCF1575.JPG Fotka DSCF1576.JPG Fotka DSCF1582.JPG Fotka DSCF1585.JPG Fotka DSCF1588.JPG Fotka DSCF1589.JPG Fotka DSCF1590.JPG Fotka DSCF1595.JPG Fotka DSCF1598.JPG Fotka DSCF1600.JPG Fotka DSCF1603.JPG Fotka DSCF1607.JPG Fotka DSCF1609.JPG Fotka DSCF1611.JPG Fotka DSCF1613.JPG Fotka DSCF1617.JPG Fotka DSCF1621.JPG Fotka DSCF1623.JPG Fotka DSCF1626.JPG